CLP

CLP (zkratka nařízení EU 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí) je systém umožňující vyhodnotit nebezpečnost látky a směsi. Toto hodnocení je potřeba pro bezpečné nakládání, skladování a tvorbu bezpečnostních listů. Klasifikace souvisí i se štítky látek a směsí.

CLP (zkratka nařízení EU 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí) je systém umožňující vyhodnotit nebezpečnost látky a směsi. Toto hodnocení je potřeba pro bezpečné nakládání, skladování a tvorbu bezpečnostních listů. Klasifikace souvisí i se štítky látek a směsí.

Klasifikaci provádíme opravdu dlouho, v systému CLP od samého počátku, aplikujeme všechny novelizace včetně UFI kódů a s nimi souvisejícími povinnosti.

Kromě vlastního hodnocení nebezpečnosti látek a směsí provádíme i kontroly klasifikací v listech našich zákazníků, připravujeme a kontrolujeme etikety, vše v různých jazycích.

Je opravdu mnoho látek a směsí pro které jsme toto hodnocení nebezpečnosti provedli, pro některé zákazníky máme i stálý servis.

Problematika CLP není úplně jednoduchá, my Vám s ní však rádi kdykoli pomůžeme.

Také pro Vás pravidelně pořádáme školení na téma Označování a balení, podrobnosti naleznete v záložce Kurzy.

zpět