O nás

Jsme soukromá poradenská a servisní společnost se sídlem v Praze a regionálním zastoupením v Ostravě. A jsme tu již více než deset let. Celou tu dobu se učíme, zlepšujeme a zdokonalujeme. Aby naše služby byly jednoduché, efektivní a bezstarostné. Pro Vás.

Máme výhodu zázemí Svazu chemického průmyslu ČR, které nám poskytuje záruku vynikající znalosti problematiky regulace chemických látek a rozsáhlý vědomostní základ pro implementaci chemické legislativy ve Vaší společnosti. ​ Děláme, co umíme nejlépe – poskytujeme kvalitní poradenské a servisní služby napříč celým spektrem dodavatelského řetězce (nejen) v chemickém průmyslu. Naším cílem je, abyste díky nám měli více prostoru na to, co umíte nejlépe Vy – vyrábět, obchodovat, tvořit.

Jan Holomek

jednatel


je absolventem VUT Brno, fakulty chemické. Profesionální zkušenosti s REACH sbíral na Svazu chemického průmyslu ČR, kde působil jako specialista pro chemickou legislativu – a dodnes působí jako poradce. Je i nadále členem expertních skupin při CEFIC. ENVIGATE (dříve ReachSpektrum) vede od roku 2010, připravil několik národních projektů podporujících implementaci REACH v podnicích v ČR. Vyučuje předmět Průmyslová toxikologie na VŠCHT. LinkedIn profil.

Jana Trávníčková

REACH chef


vystudovala doktorát také na fakultě chemické VUT Brno. K ENVIGATE (dříve ReachSpektrum) se připojila jako konzultant s významnými zkušenostmi v oblasti povolování SVHC látek a dnes vede celou agendu REACH. Jana je také specialistou na implementaci RoHS I&II a standardu energetické účinnosti ISO 50001. LinkedIn profil.

Projekty

2019 Opět jsme aktivní v Srbsku. Tentokrát v projektu “Further development of the framework for harmonization with EU legislation in the field of Air, Chemicals and Horizontal Legislation”, kde připravujeme strategické implementační plány pro oblasti REACH a BPR.

2018 Úspěšně jsme dokončili projekt "Survey on pre-natal developmental study (PNDT)”, na kterém jsme spolupracovali s EcoMole Ltd., VUOS, a.s. Projekt byl financován European Chemicals Agency (ECHA) na základě procedury č. ECHA/2017/256

V letech 2016–2017 jsme spolupracovali na twinningovém projektu "Strengthening capacities of National Quality Infrastructure (NQI) and conformity assessment (CA) services in the Republic of Serbia (SR 13 IB EC 01)” realizovaném ČMI a ÚNMZ.

2016 Pro malé a střední podniky jsme v rámci projektu „REACH MSP 2018“ připravili 4 workshopy 16 konzultačních dnů zaměřené na registraci látek podle REACH jako plnění veřejné zakázky pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

2012 Projekt Monitoring REACH zjišťoval stav implementace legislativy REACH v průmyslových podnicích, zejména MSP, akademické sféře a výzkumných zařízeních. Návrhy opatření na podporu MSP v ponění povinností byly jako součást závěrečné zprávy projektu předány zadavateli – Ministerstvu životního prostředí ČR.

2009 Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jsme vypracovali „Studii o dopadech aplikace GHS“ na chemický průmysl v České republice. Studie vyčíslila náklady, které museli vynaložit výrobci látek a směsí v ČR v souvislosti s implementací GHS.

Reference

Aero Vodochody Aerospace, AGRA Group, Austin Detonator, AutoMax Group, Barentz, BASF, BorsodChem MCHZ, , Euro Support Manufacturing Czechia, Fintex Chemie, Fosfa, Geosan Group, Humatex, Chalk, Kemifloc, KemWater Pro Chemie, LEARKA, LIJA, MANN HUMMEL SERVICE, Mida LT, Mondi Štětí, OSRAM Česká republika, Preciosa, SAFINA, SAP, Synthos Kralupy, TechnoNicol, TEVA Czech Industries, Toray Textiles Central Europe, Unipetrol a další.

„Spolupráce se společností Reachspektrum v oblasti zpracovávání a správy bezpečnostních listů je na velmi dobré úrovni, požadavky ze strany společnosti jsou řešeny vždy v předem dohodnutém termínu. Formát zpracování bezpečnostních listů v programu Lisam ExESS je po softwarových úpravách pro naše účely vyhovující a splňuje všechny legislativní požadavky. Komunikace se zaměstnanci společnosti ReachSpektrum probíhá na vysoké profesionální úrovni.“ Petr Horák, Austin Powder