Akademie

REGARTIS Akademie zastřešuje veškeré aktivity, kterým se věnujeme v oblasti vzdělávání. Náš přístup ke vzdělávání stojí na třech pilířích – odborně, srozumitelně a aktuálně. Klademe důraz především na použitelnost načerpaných znalostí v praxi a každý náš kurz doplňujeme o příklady, případové studie a konzultace. Zároveň bedlivě sledujeme veškeré novinky a změny v oblasti chemické legislativy abychom posluchačům předávali ty nejaktuálnější informace.

Kurzy Vás provádíme my, experti z týmu REGARTIS. Máme přes 10 let zkušeností, proškolili jsme stovky účastníků našich kurzů, poskytli jsme tisíce konzultací a odpracovali jsme nekonečné množství hodin v oblasti REACH. Jsme zkušení konzultanti, specialisté hodnocení rizik a lektoři.

Konference Chemická legislativa

Tradiční lednová konference Chemická legislativa, která je stálicí mezi odbornými akcemi. Každoročně Vám na začátku roku přináší možnost poslechnout si novinky od pracovníků státní správy, kontrolních orgánů a vašich kolegů z průmyslové praxe. P.S. Pokud jste konferenci letos nestihli, naleznete záznam v archivu webinarů, který je přístupný pro předplatitele REGARTIS Akademie!

Odborné kurzy

V našich vzdělávacích aktivitách jsme vždy usilovali, aby Vám naše kurzy daly, co od nich očekáváte, a ještě něco navíc. Každoročně pro Vás připravujeme komplexní sérii kurzů pro pracovníky nejen v chemickém průmyslu, které jsou zaměřené na specifická témata.

Odborné webinary

Stejně jako v přednášených tématech, tak i v metodách a formách vzdělávání se snažíme být neustále inovativní a hledat nové cesty. Kromě prezenčních kurzů pořádáme také online webinary zaměřené na specifické oblasti. K účasti na webinarech můžete využít naše předplatné REGARTIS Akademie, se kterým máte všechny webinary zdarma.

Výuka na VŠCHT

Již několik let vyučujeme na VŠCHT předmět „Management chemických látek (REACH)“, kde seznamujeme studenty s problematikou registrace, evaluace, povolování a omezování chemických látek (REACH) na teoretické i praktické úrovni.

Profesní kvalifikace REACH manažer

Jediný ucelený, podrobný, a hlavně praktický kurz v ČR, který se věnuje managementu chemických látek se zaměřením na REACH. Nabízí více než 70 hodin během 10 vzdělávacích dnů, které pokrývají svým rozsahem úplně všechny oblasti REACH a značnou část problematiky CLP. Kurz je spolehlivou formou přípravy na zkoušku k získání profesní kvalifikace „REACH manažer“ dle Národní soustavy kvalifikací. Náš tým v REGARTIS je jediná autorizovaná osoba oprávněná školit tento přípravný kurz a zkoušet uchazeče o udělení profesní kvalifikace.