Ochrana osobních dat

Co jsou cookies?

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích ú­dajů.

Jaké cookies používáme?

 • Klíčové (funkční) cookies – bez nich nebude náš web správně fungovat. Může vám například mizet obsah košíku nebo nebude možné zůstat přihlášen,
 • Analytické – umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí (Google Analytics). Podle nich se snažíme náš web zlepšovat, aby s ním byli uživatelé spokojenější.
 • Trackovací a remarketingové – pomáhají nám optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je v reklamních plochách na jiných webových stránkách. Používáme reklamní nástroje Google AdWords – identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (remarketing) a Sklik – identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Seznam.cz, opětovné cílení reklamy (retargeting).
 • Konverzní – slouží k vyhodnocení jak funguje reklama a různé cesty, jak se uživatelé na web dostávají.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies.

Jak zamezit ukládání cookies?

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

Ochrana osobních dat dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 (GDPR)

Následující text obsahuje informace a poučení o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů. Tyto informace pravidelně aktualizujeme. Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám vše vysvětlíme.

Nejprve Vás chceme ujistit, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s péčí nám vlastní a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, jak nám to dovolují dostupné technické prostředky. Dbáme na to kdo a za jakých podmínek, může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

Kdo spravuje Vaše data a proč

Správcem Vašich osobních údajů jsme my,Regartis s.r.o., Rubeška 393/7, Praha 9 Vysočany, PSČ 190 00 Praha 9, IČ: 27871665.

Jaká osobní data sbíráme?

Pro naši činnost, zejména plnění smluvních závazků, pořádání vzdělávacích odborných akcí a informování o nich, sbíráme obvykle: jméno, příjmení a email. V některých případech se může stát, že součástí dokumentů předávaných v rámci naší činnosti mohou tyto obsahovat i další osobní data.

Co s Vašimi daty děláme

Vámi poskytnuté osobní údaje používáme k následujícím účelům:

 • přímé oslovení, kdy se s Vámi potřebujeme spojit a probrat podstatné záležitosti. Téměř výhradně je kontakt proveden telefonicky nebo emailem.
 • marketingové sdělení – informace o našich novinkách, vzdělávacích akcí a podobně. K tomu využívám službu MailChimp, kde jsou uloženy Vaše osobní údaje v adresářích v našem účtu. MailChimp je služba provozovaná mimo EU. Více o ochraně osobních dat službou MailChimp se dozvíte zde: https://mailchimp.com/legal/privacy/
 • uložení (osobních) dat ve službě Office365 společnosti Microsoft, kterou využíváme v denní práci a abychom s Vámi mohli sdílet podklady, dokumenty a vytvořené produkty. Součástí uložených dokumentů mohou být i Vaše osobní data. Veškerá data na Office365 jsou zajištěna silným šifrováním a není možné je ze strany Microsoft jakkoliv přečíst. Více o politice ochrany dat společnosti Microsoft se dozvíte zde: https://privacy.microsoft.com/…acystatement
 • plnění našich závazků – pro účely plnění Vašich objednávek služeb nebo smluvních závazků můžeme Vaše osobní data poskytnout třetím osobám a to v souladu s uzavřenou smlouvou nebo na základě Vašeho výslovného souhlasu. To může zahrnovat subdodavatele nebo třeba právní kancelář.
 • v některých případech, zvláště pokud jste fyzická osoba podnikající, mohou být Vaše osobní údaje předány naší účetní, paní Monice Buřičové a to pro účely vedení účetnictví.

Vaše práva podle GDPR

Rádi bychom připomněli, že nepoužíváme automatizované rozhodování, ani profilování. My máme povinnosti, Vy máte práva:

 • požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás jako správce zpracováváme;
 • na opravu nebo výmaz osobních údajů;
 • na omezení zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • na přenositelnost svých osobních údajů;
 • odvolat kdykoli svůj souhlas se zpracováním;
 • na oznámení, že došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů;
 • podat stížnost u dozorového úřadu článku 13, článku 14 a dále článku 15 GDPR, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu se zpracováním osobních údajů před jeho odvoláním.

marketingových emailových sděleních můžete provést odvolání souhlasu se zasíláním např. kliknutím na odkaz „Nezasílat“ nebo podobný. Vaše emailová adresa a osobní údaje budou odstraněny z databáze příjemců. Nebudete tak již nadále získávat informace o našich vzdělávacích a odborných akcích.

Pro odvolání souhlasu se zpracováním dat nebo uplatnění kteréhokoli z Vašich práv uvedených v nařízení GDPR se, prosím po předchozí domluvě, zastavte osobně v sídle ReachSpektrum, kde budeme mít k vyřešení Vašeho požadavku dostatek pohodlí (nezapomeňte průkaz totožnosti). Nebo nám napište doporučený dopis s úředně ověřeným podpisem, abychom si byli jisti, že jste to Vy.

Informace, na které máte jako subjekt údajů právo, Vám poskytneme na základě Vaší žádosti, úplně stejným způsobem popsaným výše. Poprvé zdarma, podruhé za přiměřený administrativní poplatek