ChemCon Europe

ChemCon Europe

ChemCon Europe 2022 je globální platforma, která sdružuje mnoho odborníků zastupujících společnosti, úřady a mezinárodní organizace z více než 25 zemí. Prezentace více než 50 přednášejících z vládních institucí a průmyslu se zaměří na oblast mezinárodní chemické legislativy z celého světa, jako je EU-REACH, TSCA, K-REACH, GHS a informace specifické pro jednotlivé země týkající se inventur, požadavků na označování atd. Také této konference se budeme účastnit, a rádi se zde s Vámi setkáme!

Informace

ChemCon Europe 2022 je globální platforma, která sdružuje mnoho odborníků zastupujících společnosti, úřady a mezinárodní organizace z více než 25 zemí. Prezentace více než 50 přednášejících z vládních institucí a průmyslu se zaměří na oblast mezinárodní chemické legislativy z celého světa, jako je EU-REACH, TSCA, K-REACH, GHS a informace specifické pro jednotlivé země týkající se inventur, požadavků na označování atd. Také této konference se budeme účastnit, a rádi se zde s Vámi setkáme!

Více informací a registrace: https://chemcon.net/