ONE Health | Environment | Society

ONE Health | Environment | Society

ONE – HEALTH, ENVIRONMENT, SOCIETY – CONFERENCE 21–24 JUNE 2022 – BRUSSELS AND ONLINE SAVE THE DATE!

Informace

Spolupráce a partnerství pro udržitelnější Evropu jsou hlavními hnacími silami konference ONE – Zdraví, životní prostředí, společnost – 2022, která se bude konat v Bruselu a online ve dnech 21.-24. června 2022.

Čtyřdenní vědecký program se bude zabývat bezpečností potravin a krmiv z širší perspektivy udržitelných potravinových systémů, zaměří se na potřebu realizovat přístup „Jedno zdraví – jedno životní prostředí“ a prozkoumá možný vývoj vědy v oblasti hodnocení rizik.

Naši experti se této akce zúčastní a rádi se zde s Vámi setkají!

Registrace: https://www.one2022.eu/