Klasifikace dle CLP (seminář)

Klasifikace dle CLP (seminář)

Na praktických příkladech se naučíte klasifikovat chemické látky a směsi včetně vyhledávání dat a použití výpočtových metod klasifikace včetně zásad správného označování nebezpečných vlastností.

Informace

Seznámíte se s nařízením CLP (1272/2008), včetně všech aktuálních novel, principy klasifikace a označování látek. Probereme klasifikací směsí s použitím výpočtové metody na základě znalosti klasifikace složek.

Obsah kurzu

 • principy klasifikace podle nařízení CLP pro látky a směsi
 • obecné zásady klasifikace (na praktických příkladech)
 • zdroje informací pro klasifikaci látek
 • správné používání harmonizované klasifikace látek, specifické limity, M faktory
 • data ze stránek ECHA použitelné pro klasifikaci
 • princip výpočtové metody dle CLP a další možnosti klasifikace pro směsi
 • klasifikace směsí: toxicita
 • klasifikace směsí: žíravost
 • klasifikace směsí: nebezpečnost pro životní prostředí
 • klasifikace směsí s kombinovanými vlastnostmi
 • označování vyplývající z klasifikace

Vhodné pro: pracovníky ve firmách, kteří mají na starost bezpečnostní listy, pracovníky odpovědné za kontrolu bezpečnostních listů dodavatelů, pro všechny, kteří se chtějí naučit hodnotit nebezpečnost chemických látek a směsí a jejich označování.

Přednáší: Ing. Hana Krejsová, Regulatory Queen a Senior BPR Expert (REGARTIS)

 • Hana vystudovala chemii na VŠCHT Pardubice. Zabývá se širokým spektrem chemické legislativy od jejich začátků. Jedná se hlavně o biocidy, CLP, REACH, detergenty, a dalšími související problematika jako je skladování, nakládání, bezpečnost práce. Kromě řešení konkrétních požadavků, všechna zmíněná témata dlouhodobě přednáší.
Místo: U Větrníku 40, 162 00 Praha 6-Břevnov
Volných míst: 4
Min. počet účastníků: bez omezení
Termín pro přihlášení: bez omezení
Začátek: 25.04.2023 09:00
Konec: 25.04.2023 15:00
Cena: 3 900 
Počet osob:
- +