Nové nařízení o detergentech (webinar)

Nové nařízení o detergentech (webinar)

Detergenty (čistidla) jsou nejčastější výrobky na českém trhu a kromě toho, že jsou to chemické směsi a jejich nebezpečnost se hodnotí podle CLP, mají své vlastní nařízení, podle kterého se řídí, a to Nařízení ES 648/2004 o detergentech. Ve stádiu návrhu, který prošel Evropskou komisí, ale je již nové nařízení, v rámci našeho webináře Vás s ním ve stručnosti seznámíme.

Pro účast na všech webinarech v roce 2023 můžete využít Předplatné REGARTIS Online Akademie.

Informace

Obsah webinaru:

Webinar se bude týkat návrhu komise z 28. dubna 2023 s názvem Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o detergentech a povrchově aktivních látkách, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1020 a zrušuje nařízení (ES) č. 648/2004

Seznámíme Vás se zásadními principy a změnami proti nařízení 648/2004 v současném aktuálním znění a s povinnostmi, které podle tohoto nařízení budou.

Namátkou: nová definice detergentu, PAS výrobku, onačení CE, posuzování shody – označení CE, budou detergenty potřebovat i nadále bezpečnostní list ?

Pro koho je webinar určen?

Pro všechny články dodavatelského řetězce, které uvádějí na trh detergenty.

Organizace

Webinar je plánovaný na 1,5 hodiny. V průběhu webinaru bude 10 minut pauza na občerstvení a odpočinek. Na konci webinaru bude čas na dotazy.

Co budete potřebovat?

Budete potřebovat počítač a reproduktory nebo sluchátka. Během webinaru máte možnost psát otázky do chatu a my Vám je zodpovíme. V případě, že budete mít zájem pokládat otázky na konci webinaru přímo, připravte si také mikrofon.

Co obdržíte po webinaru?

Po webinaru Vám zašleme prezentaci, odpovědi na veškeré otázky v písemné formě a odkaz ke shlédnutí webinaru, který má platnost 14 dní. Členové REGARTIS Online Akademie mají neomezený přístup ke všem záznamům a dalším materiálům.

Přednáší:

Ing. Hana Krejsová, Regulatory Queen a Senior BPR Expert (REGARTIS)

Hana vystudovala chemii na VŠCHT Pardubice. Zabývá se širokým spektrem chemické legislativy od jejich začátků. Jedná se hlavně o biocidy, CLP, REACH, detergenty, a dalšími související problematika jako je skladování, nakládání, bezpečnost práce. Kromě řešení konkrétních požadavků, všechna zmíněná témata dlouhodobě přednáší.

Prodej tohoto produktu byl ukončen.