Změny v legislativě chemických látek (seminář)

Změny v legislativě chemických látek (seminář)

Hlídáte si změny chemické legislativy?

Cílem tohoto semináře je usnadnit Vám orientaci ve změnách a novelách a přinést jejich podrobnější ucelený přehled. Budeme mluvit o přehledu novel CLP s náběhem jejich platnosti přehledu novel REACH (např. jak kromě data poznáte, že je BL skutečně dle novely) a všech ostatních předpisů chemické legislativy i dalších českých předpisů.

Seminář se zaměří i na to, jak se změny dotýkají dodavatelského řetězce při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu.

Stále se setkáváme s tím, že klienti nemají ujasněné své role a z toho plynoucí povinnosti v distributorském řetězci. Proto náš seminář i když se týká změn začíná základními pojmy a popsáním rolí. Dále si již budeme povídat o novinkách v hodnocení nebezpečnosti směsí a v označování. Přiblížíme si oznamování směsí (UFI a PCN) – tam je stále něco nového, podíváme se na nová omezení REACH. Čeká nás Databáze SCIP a nový formát bezpečnostního lis­tu.

Informace

Obsah kurzu

  • REACH – základní pojmy, určení rolí v distributorském řetězci
  • Nová omezení v příloze XVII REACH
  • CLP – základní pojmy, určení rolí v distributorském řetězci
  • Nové třídy pro nebezpečné směsi a označování
  • Nová harmonizovaná klasifikace platná od prosince 2023
  • Oznamovací povinnost pro směsi – novela přílohy VIII CLP a co k ní přidává náš český chemický zákon (co máme u nás navíc)
  • Jak zjistím, v kterých státech EU je oznámení PCN zpoplatněno a kde hledat informace o toxikologických centrech v zemích EU
  • Databáze SCIP
  • Nový formát bezpečnostního listu

V rámci semináře budete seznámeni s novým Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU)  2023/707, kterým se mění  nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Seminář je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem. Možno i ONLINE/OFFLINE videozáznam.

Přednáší: Ing. Hana Krejsová, Regulatory Queen a Senior BPR Expert (REGARTIS)

Hana vystudovala chemii na VŠCHT Pardubice. Zabývá se širokým spektrem chemické legislativy od jejich začátků. Jedná se hlavně o biocidy, CLP, REACH, detergenty, a dalšími související problematika jako je skladování, nakládání, bezpečnost práce. Kromě řešení konkrétních požadavků, všechna zmíněná témata dlouhodobě přednáší.

Místo: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1
Volných míst: 28
Min. počet účastníků: bez omezení
Termín pro přihlášení: 03.11.2023 15:00
Začátek: 06.11.2023 09:00
Konec: 06.11.2023 15:00
Cena: 3 900 
Počet osob:
- +