Chemická legislativa v praxi + Jak sestavit a zkontrolovat bezpečnostní list (dvoudenní seminář)

Chemická legislativa v praxi + Jak sestavit a zkontrolovat bezpečnostní list (dvoudenní seminář)

Připravili jsme pro vás praktický seminář o povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu.

2 denní seminář – prezenčně nebo ONLINE

Seminář je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem

Informace

1. den: Seminář Chemická legislativa v praxi

Seminář umožní dát do praktických souvislostí všechny povinnosti spojené s chemickou legislativou. Tento seminář poskytne nezávislé informace o legislativě a současně se jedná o vstupní informace pro práci s bezpečnostními listy a pro jejich tvorbu.

Komu je seminář určen?

Uvádíte na trh EU chemické látky nebo směsi? Nevíte, jaké jsou základní principy nařízení REACH? Potřebujete v práci znát základní principy CLP? Chcete se naučit, jak sestavit a zkontrolovat BL? Pokud jste odpověděli na alespoň jednu otázku ano, pak je naše školení právě pro Vás.

Obsah semináře

 • Naučíme vás základní principy nařízení REACH
 • Naučíme vás základní principy nařízení CLP, klasifikace a značení
 • Vysvětlíme vám, jaké máte povinnosti v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh

2. den: Seminář BEZPEČNOSTNÍ LIST: sestavování a kontrola BL, odborná způsobilost

Tvorba, úprava a kontrola bezpečnostních listů „krok za krokem“.

Nejčastější chyby v bezpečnostních listech. Nový formát BL. Základní informace o expozičních scénářích. Získání odborné způsobilosti pro tvorbu bezpečnostních lis­tů.

Hlavní témata:

 • Tvorba a úprava bezpečnostních listů na základě podkladů od výrobců chemických látek a směsí
 • Kontrola bezpečnostních listů
 • Nejčastější chyby v bezpečnostních listech
 • Nový formát BL
 • Základní informace o rozšířeném bezpečnostním listu – expoziční scénáře a jejich využití v praxi
 • Získání odborné způsobilosti pro tvorbu bezpečnostních lis­tů

Určeno pro: osoby dotčené nařízením REACH a CLP, tj. výrobce, dovozce, následné uživatele, distributory. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění. Pracovníky BOZP, pro které je BL základním dokumentem k chemické bezpečnosti.

Obsah kurzu

 • Tvorba a kontrola bezpečnostních listů podle aktuálních předpisů (nařízení REACH, CLP) a návodů (ECHA)
 • Bezpečnostní list podle nařízení EU 2020/878
 • Opakující se chyby v bezpečnostních listech
 • Základní povinnosti související s expozičními scénáři
 • Praktické příklady

Cena semináře zahrnuje:

 • Individuální přístup naší přednášející
 • Občerstvení během celého dne
 • Prezentace a záznam (platnost 2 týdny)

Přednáší: Ing. Hana Krejsová, Regulatory Queen, Senior BPR Expert (REGARTIS)

Hana vystudovala chemii na VŠCHT Pardubice. Zabývá se širokým spektrem chemické legislativy od jejich začátků. Jedná se hlavně o biocidy, CLP, REACH, detergenty, a dalšími související problematika jako je skladování, nakládání, bezpečnost práce. Kromě řešení konkrétních požadavků, všechna zmíněná témata dlouhodobě přednáší.

Místo: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1
Volných míst: 0
Min. počet účastníků: bez omezení
Termín pro přihlášení: bez omezení
Začátek: 10.04.2024 09:00
Konec: 11.04.2024 15:00
Cena: od 3 900 
Počet osob:
- +