Skladování chemikálií (seminář)

Skladování chemikálií (seminář)

Chemické látky se nachází v provozovnách téměř všech odvětví. Ať už máte chemii v řádech mnoha kilogramů nebo jen „pár“ lahví sprejů nebo čistidel jejich správné skladování a umístění na pracovišti je důležité.

Náš seminář je vhodný pro firmy nakládající a skladující chemické látky a směsi, osoby s odpovědností za chod skladu, výrobce, dovozce, distributory, následné uživatele, běžné uživatele, logistická centra, obchody, laboratoře a další zájemce o tuto problematiku.

Prezenčně nebo ONLINE: Seminář je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem

Informace

Připravili jsme pro Vás seminář, kde se naučíte vše potřebné o skladování a používání chemických látek a směsí ve skladech a na pracovištích. Projdeme také základní principy správného označování výrobku při skladování a následném uvedení na trh.

Do problematiky budou zapracovány všechny nejnovější požadavky legislativy v této oblasti.

Obsah semináře

V našem semináři se budeme zabývat skladováním různých typů chemických látek, směsí a přípravků.

  • Požadavky na bezpečné skladování a používání chemických látek a směsí
  • Požadavky na společné skladování chemických látek různých nebezpečností
  • Označováním chemických látek a směsí ve skladech,
  • Nařízení 375/2017 (bezpečnostní značky, označování skladů)
  • Požadavky na sklady
  • Skladováním hořlavých kapalin
  • Skladováním závadných látek dle zákona o vodách
  • Skladováním odpadů
  • Předpis TRGS 510 – není součástí české legislativy, ale je pro skladování velice užitečný
  • Další obecné informace související se skladováním

Organizace Seminář je plánovaný na 6 hodin. V průběhu semináře bude pauza na oběd a odpočinek. Během celého dne pro Vás bude nachystáno občerstvení a v poledne se společně vydáme na oběd.

Přednáší: Ing. Hana Krejsová, Regulatory Queen a Senior BPR Expert (REGARTIS)

Hana vystudovala chemii na VŠCHT Pardubice. Zabývá se širokým spektrem chemické legislativy od jejich začátků. Jedná se hlavně o biocidy, CLP, REACH, detergenty, a dalšími související problematika jako je skladování, nakládání, bezpečnost práce. Kromě řešení konkrétních požadavků, všechna zmíněná témata dlouhodobě přednáší.

Místo: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1
Volných míst: 30
Min. počet účastníků: bez omezení
Termín pro přihlášení: 20.02.2024 12:00
Začátek: 13.05.2024 09:00
Konec: 13.05.2024 15:00
Cena: 3 900 
Počet osob:
- +