Novinky v legislativě chemických látek (seminář)

Novinky v legislativě chemických látek (seminář)

Cílem tohoto semináře je usnadnit Vám orientaci ve změnách a novelách a přinést jejich podrobnější ucelený přehled.

Probereme platné změny REACH a CLP k datu přednášky a změny všech ostatních předpisů chemické legislativy, včetně českých předpisů. Představíme Vám velkou novelu nařízení CLP, která by měla vejít v platnost pravděpodobně do konce roku, nové klasifikační třídy, které jsou již v platnosti, návrh novely nařízení o detergentech atd… Podíváme se na novou stránku agentury ECHA.

Seminář se zaměří i na to, jak se změny dotknou dodavatelského řetězce při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu.

Stále se setkáváme s tím, že klienti nemají ujasněné své role a z toho plynoucí povinnosti v distributorském řetězci. Proto náš seminář i když se týká změn začíná základními pojmy a popsáním rolí. Dále si již budeme povídat o novinkách v hodnocení nebezpečnosti směsí a v označování. Přiblížíme si oznamování směsí (UFI a PCN), podíváme se na nová omezení REACH.

Informace

Obsah kurzu

  • REACH a CLP určení rolí v distributorském řetězci
  • Nová omezení v příloze XVII REACH
  • Novinky v novele nařízení CLP
  • Nové třídy pro nebezpečné směsi a označování
  • Nové projednávané nařízení o detergentech, kde se chystají velké změny
  • Oznamovací povinnost pro směsi – PCN oznámení, povinnosti k UFI a PCN podle postavení v dodavatelském řetězci
  • Novinky v českých předpisech
  • Novinky na stránkách ECHA – on-line ukázka
  • Základní znaky jak snadno poznat nový formát bezpečnostního lis­tu

Seminář je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem. Možno i ONLINE/OFFLINE videozáznam.

Přednáší: Ing. Hana Krejsová, Regulatory Queen a Senior BPR Expert (REGARTIS)

Hana vystudovala chemii na VŠCHT Pardubice. Zabývá se širokým spektrem chemické legislativy od jejich začátků. Jedná se hlavně o biocidy, CLP, REACH, detergenty, a dalšími související problematika jako je skladování, nakládání, bezpečnost práce. Kromě řešení konkrétních požadavků, všechna zmíněná témata dlouhodobě přednáší.

Místo: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1
Volných míst: 19
Min. počet účastníků: bez omezení
Termín pro přihlášení: 24.05.2024 16:00
Začátek: 28.05.2024 09:00
Konec: 28.05.2024 15:00
Cena: 3 900 
Počet osob:
- +