Lisam ExESS

Lisam ExESS® vytváří, spravuje a distribuuje bezpečnostní listy a štítky pro všechny hlavní komerční trhy. Využívá plně integrované knihovny regulatorních frází a přepravního obsahu ve více než 54 jazycích. Umožňuje vytváření bezpečnostních listů dle platné legislativy v cílové zemi prakticky do celého světa.

Lisam ExESS® vytváří, spravuje a distribuuje bezpečnostní listy a štítky pro všechny hlavní komerční trhy. Využívá plně integrované knihovny regulatorních frází a přepravního obsahu ve více než 54 jazycích. Umožňuje vytváření bezpečnostních listů dle platné legislativy v cílové zemi prakticky do celého světa.

REGARTIS je výhradním distributorem Lisam Exess® pro Českou republiku. Rádi Vám pomůžeme s návrhem vhodného řešení a proškolením pro zaměstnance Vaší firmy.

Lisam ExESS® je postavený na flexibilní a škálovatelné technologii Microsoft.NET, přináší globální, uživatelsky přívětivou a přizpůsobitelnou platformu pro vytváření a distribuci bezpečnostních listů s vícejazyčnými uživatelskými rozhraními a nabízí generování vícejazyčných dokumentů. Lisam ExESS® je vhodným nástrojem pro správu bezpečnostní listů pro firmy a velké podniky. Lze jej snadno konfigurovat a přizpůsobovat uživateli. Umožňuje integraci s ERP systémy.

Hlavní výhody:

 • BL do celého světa (regiony: Evropská unie, Filipíny, Jihoafrická republika, Rusko, Chile, Vietnam, Indonésie, Turecko, Nový Zéland, Austrálie, Malajsie, Thajsko, Tchaj-wan, Singapur, Jižní Korea, Čína, Japonsko, Argentina, Brazílie, Mexiko, Kanada, USA)
 • Výpočet klasifikace dle nařízení 1272/2008/ES (CLP) na základě procentuálního zastoupení jednotlivých látek ve směsi a jejich toxických, ekotoxických a fyzikálně chemických vlastností.
 • Nový formát bezpečnostního listu pro EU v souladu s nařízením komise (ES) 2020/878
 • Výpočet klasifikace dle GHS jsou k dispozici také pro další regiony (GHS pro OSN, USA, Japonsko, Jižní Korea, pro USA a Kanadu také pokyny OSHA a ANSI).
 • Klasifikace specifické pro jednotlivé země VbF pro Rakousko, BetrSichV, Störfallverordnung a WGK pro Německo, VOC pro EU, švýcarské VOCV, dánský MAL ; Hodnocení NFPA a HMIS z USA.
 • Informace o dopravě ADR, RID, ADN, DOT, ICAO, IMDG, UN RTDG, RES420
 • Tvorba expozičních scénářů, návrhy a tisk etiket
 • Návrh obsahu BL na základě vlastností a vypočítané klasifikace nebezpečnosti
 • Flexibilní a jednoduchý import/export nových frází, šablon.
 • Aktuální expoziční limity z celého světa
 • Automatické vyplnění oddílu 15
 • Obsáhlá knihovna validovaných regulatorních frází
 • Výstup do PDF, Word, ODT třeba v korporátní šabloně
 • Modul umožňující generování UFI kódů a snadnější PCN notifikaci
 • Publichem – nástroj pro snadné šíření dokumentů v dodavatelském řetězci

Podle zadaného výběru nebyla nalezena žádná položka.