Nové nařízení týkající se povinnosti aktualizace registrační dokumentace je platné od konce roku 2020!

Nové nařízení Komise (EU) 2020/1435 o povinnosti žadatelů o registraci aktualizovat jejich registrační dokumentaci vešlo 11. 12. 2020 v platnost. Připravili jsme pro vás jednoduchý přehled nejzazších termínů podání aktualizace podle charakteru změn v dokumentaci.

Povinnost provádět aktualizace je podle čl. 22(1) REACH následující:

„Po registraci odpovídá žadatel o registraci za to, že z vlastního podnětu bez zbytečného prodlení aktualizuje své registrační údaje doplněním nových náležitých informací a předloží je agentuře…“

Agentura pak aktuální údaje používá k prioritizaci látek při regulačních opatřeních a zvažování vhodných opatření řízení rizik u nebezpečných látek. Nové nařízení pak upřesňuje nejzazší data podání aktualizované registrační dokumentace podle charakteru změn.

Naši experti Vám mohou nabídnout pomocnou ruku. Naše služby zahrnují:

  • Konzultace nutnosti aktualizace registrační do­kumentace
  • Návrh strategie postupu při aktualizaci re­gistrační dokumentace
  • Zpracování aktualizačního dos­sieru
  • Podání aktualizačního dos­sieru prostřed­nictvím REACH-IT.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na email experts@regartis.com.

​PS: Pokud Vám unikl náš webinar na téma aktualizací registračních dossierů, najdete ho na našem YouTube kanálu!