Nové registrační požadavky na nanomateriály v nařízení REACH

Nanomateriály jsou chemické látky se zvláštními vlastnostmi, které mají velikost částic v rozsahu od 1 nm do 100 nm. Nařízení REACH se vždy vztahovalo na nanomateriály, neobsahovalo však žádná konkrétní ustanovení vztahující se k nanomateriálům. Vědecké důkazy ovšem ukázaly, že toxicita nanoforem a jejich vliv na životní prostředí se často liší od běžné látky. Z tohoto důvodu jsou všichni registranti a žadatelé o registraci povinni do 1. ledna 2020 aktualizovat své registrační dokumentace dle nových požadavků na charakterizaci nanomateriálů. Od 30. října 2019 bude k dispozici aktualizovaná verze systému IUCLID, která bude obsahovat nová datová pole pro hlášení charakteristik nanoform.

Na toto téma pořádá 12. listopadu 2019 agentura ECHA webinář, kde představí pokyny k identifikaci a hlášení nanoforem. Během webináře budou mít společnosti možnost získat radu přímo od odborníků z agentury ECHA.

Více informací na oficiální stránkách agentury ECHA (https://echa.europa.eu/…anomaterials)