Biocidy

Oznámení biocidních přípravků v zemích EU

Provedeme pro Vás oznámení biocidního přípravku obsahujícího účinnou látku, která je zařazena v programu přezkumu nebo dosud nebylo ukončeno její schvalování. Umíme to pro každou zemi Českou republiku i ostatní země EU.

Povolení biocidního přípravku

Výrobci biocidních přípravků musí při jejich uvedení na trh získat povolení podle nařízení 528/2012 BPR. Současně je možné žádat o vzájemné uznání v ostatních zemí Unie. Připravíme pro vás žádost o povolení včetně analýzy chybějících dat, IUCLID dossier a posouzení rizik na člověka a životní prostředí. Poskytujeme komplexní poradenství v oblasti biocidních přípravků.