Oznamování do toxikologických center (PCN)

EU od roku 2021 harmonizovala požadavky na informace o směsích klasifikovaných jako nebezpečné pro lidské zdraví.

Článek 45 a příloha VIII nařízení CLP určují dovozce EU a následné uživatele určitých nebezpečných směsí na trhu jako odpovědné za předkládání informací jmenovaným subjektům.

Požadované informace zahrnují jasnou identifikaci směsi, informace o úplném složení a nebezpečných složkách a zamýšlené použití prostřednictvím systému harmonizovaných kategorií. Informace musí být podány elektronickými prostředky ve stanoveném formátu, který umožní jmenovaným orgánům snadno získat příslušné informace. Jedinečný identifikátor receptury („UFI“), který je spojen s platným předložením a umístěný na etiketě nebo obalu, umožní toxikologickým centrům jednoznačně identifikovat složení směsi a navrhnout vhodné lékařské ošetření v případě otravy.

Datum platnosti závisí na druhu použití směsi:

  • 1. ledna 2021 pro spotřebitelské nebo profesionální použití
  • 1. ledna 2024 pro průmyslové použití

Pokud uvádíte nebezpečné směsi na trh, musíte příslušné informace oznámit prostřednictvím PCN.

Jak Vám můžeme pomoci?

Poskytujeme komplexní služby PCN, jako jsou

  • kompilace bezpečnostního listu dle nařízení ve všech jazycích EU
  • generování UFI kódů
  • příprava PCN dossieru
  • podání oznámení prostřednictvím portálu ECHA.

zpět