EU REACH

Poskytneme Vám kompletní služby v oblasti nařízení REACH (EC 1907/2006). Od Registrace po Autorizaci.

Registrace

Zajistíme registraci látky podle nařízení (ES) č.1907/2006 REACH. Od A do Z. Jednoduše. Srozumitelně.

Povolování (autorizace) SVHC látek

Připravíme žádost o povolení. Včetně analýzy alternativ, socioekonomické analýzy a hodnocení rizik.

Testování chemických látek

Disponujeme řadou osvědčených partnerů pro testování vlastností chemických látek. Zorganizujeme transparentní výběrové řízení.

Výhradní zástupce – Only Representative

Každá společnost se sídlem mimo EU, která dodává chemikálie do EU, musí jmenovat výhradního zástupce-fyzickou nebo právnickou osobu se sídlem v EU, která tuto společnost zastupuje. Společnosti, které nejsou usazeny v EU, nemohou dodávat chemikálie nebo předměty do EU bez výhradního zástupce.

Výhradní zástupce přebírá úkoly a odpovědnost dovozců za dodržování nařízení REACH a může být jmenován výrobcem mimo EU.

REGARTIS nabízí kompletní služby výhradního zástupce, včetně registrace, autorizace, správy SDS, správy SVHC a dalších činností, se kterými naši zákazníci potřebují pomoci.

zpět