EU REACH

Registrace

Zajistíme registraci látky podle nařízení (ES) č.1907/2006 REACH. Od A do Z. Jednoduše. Srozumitelně.

Povolování (autorizace) SVHC látek

Připravíme žádost o povolení. Včetně analýzy alternativ, socioekonomické analýzy a hodnocení rizik.

Testování chemických látek

Disponujeme řadou osvědčených partnerů pro testování vlastností chemických látek. Zorganizujeme transparentní výběrové řízení.

Výhradní zástupce – Only Representative

Budeme zastupovat Vašeho mimoevropského dodavatele v EU. Splníme všechny povinnosti podle REACH. Spojte nás se svým mimo-EU dodavatelem a my se o Vás postaráme.