RoHS I&II

RoHS je zkratka pro Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ). Ačkoliv tedy směrnice platí pouze pro EU, nevztahuje se výhradně na výrobce sídlící v EU, ale jsou ji povinni dodržovat i dovozci EEZ vyráběných mimo EU. Tato směrnice občas bývá označována i jako RoHS 2 pro odlišení od předchozí Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/95/ES, která se týkala stejné oblasti a která byla revidována. I s těmito předpisy Vám dokážeme pomoci.

zpět