Nový Izraelský zákon o chemických látkách vstoupí v platnost v březnu 2023

Izraelské Ministerstvo ochrany prostředí publikovalo návrh nového chemického zákona, který ustanoví výrobcům a dovozcům chemických látek povinnost jejich registrace (podobně jako Evropské nařízení REACH), pokud jejich výroba nebo dovoz přesáhne deset tun ročně. Zákon vyjde v platnost v březnu 2023, registrace bude muset být provedena do 1. září 2024.

Navrhovaný zákon má tři hlavní složky:

1. Vytvoření databáze chemických látek, která bude vyžadovat předložení minimálních informací o chemických látkách vyráběných nebo dovážených do Izraele v množství větším než 10 tun ročně. Předkládané informace budou zahrnovat fyzikálně-chemické vlastnosti, množství, a použití.

2. Hodnocení rizik provedené u vybraných chemických látek podle kritérií navržených v novém zákoně. Hodnocení rizik bude brát v potaz existující doporučení pro regulaci chemikálií z jiných zemí (Evropa, Spojené státy, Austrálie).

3. Řízení rizik stanovením limitů nebo zákazů ke snížení rizika z expozice.

Zákon bude rozlišovat mezi dvěma typy chemických látek: stávajícími a novými. U nových chemikálií vyráběných nebo dovážených do Izraele bude muset izraelský subjekt odpovědný za nakládání s uvedenou chemikálií registrovat 30 dní před jejich výrobou nebo dovozem.

Zákon stanoví výjimky z nařízení – například látky přírodního původu nebo polymery.