Nová povinnost pro nakládání s diisokyanáty

Nakládáte s diisokyanáty? Pak musíte být od srpna 2023 certifiko­vanými uživateli. Proškolíme Vás včetně certifikace. Na míru.

Příloha XVII bod 74 Nařízení REACH stanovuje, že průmysloví a profesionální uživatelé produktů, které obsahují více než 0,1% hm. diisokyanátů, musí být odborně proškoleni dle pravidel tohoto Nařízení. Bez proškolení nesmějí tito uživatelé po 24. srpnu 2023 takové produkty používat.

Vzdělávací materiály, školení dle požadavků nařízení zajišťují dodavatelé produktů. Zaměstnavatelé pracovníků, kteří výše uvedené produkty požívají, případně osoby samostatně výdělečně činné, které s produkty nakládají, doloží úspěšné absolvování školení. To se musí pravidelně opakovat, a to nejméně každých pět let.

Nabízíme Vám školení provedené odborníky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s odbornou způsobilostí dle Nařízení, včetně závěrečného ověření znalostí pracovníků a certifikátu o úspěšném absolvování školení.

Rozsah a cena školení bude stanovena na základě dohody dle požadavků na rozsah znalostí a počtu školených osob. Termíny jsou možné od 1.1.2023. Pro urychlení nabídky prosím vyplňte tento formulář: soubor poptavkovy-formular-diisokyanaty.docx a zašlete spoelčně s dotazem na adresu nika@regartis.com .

Video z informačního webinaru

Místo školení přizpůsobíme Vašim potřebám. Domluvte si s námi termín co nejdříve!

Kontakt: Nika Piletskaya, nika@regartis.com