Akce

Webinar: Bezpečnostní list

Bezpečnostní list je základním dokumentem v chemii. V tomto webinaru se seznámíme s bezpečnostními listy a projdeme legislativní požadavky, tvorbu a kontrolu BL, a také vysvětlíme jednotlivé oddíly BL.

Budou obsaženy veškeré novinky v legislativě, například nové nařízení pro bezpečnostní listy 2020/878, které vchází v platnost v lednu 2021.

Webinar je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem

Začátek: 05.11.2020 09:00 Konec: 05.11.2020 15:00 Místo: V kanceláři, v pohodlí domova nebo klidně na chalupě. Cena bez DPH: 1900 Kč Počet míst: 29
REACH manažer - ZMĚNA TERMÍNU

REACH manažer - ZMĚNA TERMÍNU

Jediný ucelený, podrobný a hlavně praktický kurz v ČR, který se věnuje managementu chemických látek se zaměřením na REACH.

Více než 70 hodin během 10 vzdělávacích dnů, které pokrývají svým rozsahem úplně všechny oblasti REACH a značnou část problematiky CLP. Spolehlivá forma přípravy na zkoušku k získání profesní kvalifikace „REACH manažer“ dle Národní soustavy kvalifikací.

Cena celého kurzu je 92 500 Kč bez DPH, ovšem do 30.9. se automaticky započítává 10% sleva! V ceně kurzu je také závěrečná zkouška v hodnotě 9 900 Kč bez DPH.

Začátek: 05.11.2020 09:00 Konec: 04.12.2020 15:00 Místo: Business centrum Rosmarin, Dělnická 12, Praha 7 – Holešovice Cena bez DPH: 92500 Kč Počet míst: 13

Webinar: Novinky v chemické legislativě

Víte, že v poslední době došlo k novelizaci nařízení REACH i CLP?

Cílem tohoto webinaru je usnadnit orientaci ve změnách a novelách a přinést jejich ucelený přehled. Budeme mluvit o přehledu novel CLP s náběhem jejich platnosti (mimo jiné i novinky kolem UFI), o přehledu novel REACH (bezpečnostní list) a všech ostatních předpisů chemické legislativy i dalších českých předpisů.

Webinar je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem.

Začátek: 12.11.2020 10:00 Konec: 12.11.2020 14:00 Místo: V kanceláři, v pohodlí domova nebo klidně na chalupě. Cena bez DPH: 1900 Kč Počet míst: 30

Webinar: Chemické látky a BOZP

Kurz zaměřený na vztah mezi aktuální legislativou v oblasti BOZP a mezi chemickými látkami. Ideální pro všechny, kteří si potřebují rozšířit znalosti o nakládání s chemickými látkami ve vztahu k ochraně zdraví při práci. Perfektní pro běžné podniky, ale také laboratoře nebo školy. Webinar je rozdělen do dvou bloků – 1.blok dopoledne, 2.blok odpoledne.

Webinar je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem.

Začátek: 13.11.2020 10:00 Konec: 13.11.2020 14:00 Místo: V kanceláři, v pohodlí domova nebo klidně na chalupě. Cena bez DPH: 1900 Kč Počet míst: 30

Webinar: Rozšířený bezpečnostní list – Expoziční scénář

Víte, že expoziční scénář je povinná příloha bezpečnostního listu na nebezpečnou čistou chemickou látku, která je registrována v množství větším než 10 tun za rok?

Pokud se Vás tato povinnost týká, přinášíme Vám webinar, kde Vás seznámíme s různými typy expozičních scénářů. Projdeme stručné principy tvorby expozičního scénáře a ukážeme si, jak vyhledatr data pro porovnání s údaji ve firmě.

Webinar je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem.

Začátek: 19.11.2020 09:00 Konec: 19.11.2020 15:00 Místo: V kanceláři, v pohodlí domova nebo klidně na chalupě. Cena bez DPH: 1900 Kč Počet míst: 30

Webinar: Povinnosti při uvádění chemických výrobků na trh

Uvádíte na trh nebo do oběhu chemické látky a směsi? Víte, jaké máte v takovém případě povinnosti?

Cílem toho webinaru je přinést souhrnný přehled o povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu a dát do praktických souvislostí všechny povinnosti spojené se základními nařízeními pro chemii REACH (1907/2006) a CLP (1272/2008) a dalšími předpisy.

Webinar je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem.

Začátek: 20.11.2020 10:00 Konec: 20.11.2020 14:00 Místo: V kanceláři, v pohodlí domova nebo klidně na chalupě. Cena bez DPH: 1900 Kč Počet míst: 30

Webinar: UFI kódy

Co jsou to UFI kódy? Jak je generovat? A jak oznamovat nebezpečné směsi?

V rámci tohoto informační webinaru probereme generování UFI kódů, jejich umisťování na štítcích, základní povinnosti výrobce a dovozce související s předkládáním informací o směsích nebezpečných pro zdraví do mezinárodní databáze na stránkách ECHA.

Webinar je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem.

Začátek: 26.11.2020 10:00 Konec: 26.11.2020 14:00 Místo: V kanceláři, v pohodlí domova nebo klidně na chalupě. Cena bez DPH: 1900 Kč Počet míst: 28

Webinar: Skladování chemikálií

„Máte sklad? A můžeme ho vidět?“ Až se Vás na tohle zeptá inspekce, bude možná pozdě. Proto je tu pro Vás webinar, kde se naučíte potřebné o skladování a používání chemických látek a směsí ve skladech a na pracovištích. Projdeme také základní principy označování výrobku při uvedení na trh podle různých předpisů.

Webinar je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem.

Začátek: 01.12.2020 09:00 Konec: 01.12.2020 15:00 Místo: V kanceláři, v pohodlí domova nebo klidně na chalupě. Cena bez DPH: 1900 Kč Počet míst: 30